เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก
   
สถานที่ท่องเที่ยวแนวปะการัง
   
หมู่เกาะพีพี


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
 
 
   
แผนการจัดการเร่งรัดหนี้สินสหกรณ์
ขั้นตอนแผนงานติดตามหนี้ สอ.ครูกระบี่ จำกัด
การเรียกเก็บเงินกู้ธุรกิจขนาดย่อมกรณีผิดนัดชำระหนี้
 
   
 
 
ประกาศยื่นซองเสนอราคาเช่าเหมาเต็นท์และอุปกรณ์
 
การหักเงินเดือนสมาชิกที่ “หมดสมาชิกภาพ” หลักจากโอนหุ้นชำระหนี้
 
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ประกาศรับสมัครกรรมการเขตอำเภอเกาะลันตา ประจำปี 2560
 
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ประกาศรับสมัครประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการประจำปี 2560
 
   
 
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี...
   
สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด เยี่ย...
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน...
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด สนับสนุนงบประมาณงานศิลปหัตถกรรม...
   
โครงการศึกษาดูงาน สอ.ครูตรัง จำกัด และ สอ.ครูพัทลุ...
   
โครงการปรับโครงสร้างหนี้
   
โครงการแสดงมุทิตาจิต สมาชิกเกษียณอายุและเปลี่ยนเส้...
   
สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรมเจ้าหน้า...
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ นางเห็ว บุญชนะวิวัฒน...
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ ผอ.สุทน รักบางบูรณ์...

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0414สอบถามเรื่องทุนศึกษาบุตร นางอุไรวรร... [2017-01-14] (0)
0413สอบถาม การสมัครเป็นสมาชิก Plmmika [2017-01-06] (0)
0412เห็นใจครูบรรจุใหม่ ที่ต้องรอถึงสองปีถึงจะกู้ได้ ครูบรรจุให... [2016-12-30] (0)
0411ระบบพรรคพวก สมาชิกสอ. [2016-12-15] (0)
0410เสียใจ วัวบวกควาย [2016-12-12] (0)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,00 บาท
3.00%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.50%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.75%
เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน
4.25%
ครบ 6 เดือน
4.50%
ครบ 12 เดือน
4.50%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.50%

 

 
 
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก (ฉ.ฉ.)
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พัฒนาชีวิต พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ ครูโรงเรี
 
 
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- ใบสมัครสมาชิก "ว่าด้วยเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก" (ช.ค.ส.)
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา
- คำขอกู้และหนังสือกู้เงินปันผล
- หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
- หนังสือเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน
- แบบฟอร์มหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |
Apycom jQuery Menus