เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก
   
สถานที่ท่องเที่ยวแนวปะการัง
   
หมู่เกาะพีพี


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
แผนการจัดการเร่งรัดหนี้สินสหกรณ์
ขั้นตอนแผนงานติดตามหนี้ สอ.ครูกระบี่ จำกัด
การเรียกเก็บเงินกู้ธุรกิจขนาดย่อมกรณีผิดนัดชำระหนี้
 
   
 
 
สอ.ครูกระบี่ จำกัด รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561
 
สอ.ครูกระบี่ จำกัด รับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี 2561 ชุดที่ 58/2561
 
เพิ่มเติมประกาศหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2560
 
ชะลอการถือใช้ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก (วิทยฐานะ) พ.ศ. 2560
 
ชะลอการลงลายมือชื่อสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันทุกประเภท
 
   
 
   
สอ.ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ.เพชรบูรณ์ จำกัด เยี่ยมช...
   
สอ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จ...
   
โครงการแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2560
   
โครงการให้ความรู้สมาชิก
   
โครงการประชุมปฏิบัติการหน่วยงานผู้เบิก
   
สอ.ครูเพชรบุรี จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด
   
สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด เยี่ยมชม สอ...
   
สอ.ครูยโสธร จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี...
   
สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด เยี่ย...

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0464ต้องการคนค้ำด่วน Da [2017-11-27] (0)
0463หาคู่แลกค้ำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ ด่วน wirapoj [2017-11-20] (0)
0462ช่วยลงระเบียบเงินกู้สามัญ ที่ประชุมแก้ไขเมื่อ 30 พย. 60 ในเพจสหกรณ์ให้สมาชิกได้เข้าอ่... ข้าพเจ้า [2017-11-01] (1)
0461การกู้เงินวิทยฐานะ สมาชิก [2017-10-09] (1)
0460กระทู้ที่ 000459 -- [2017-09-30] (0)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,00 บาท
3.00%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.50%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.75%
เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน
4.25%
ครบ 6 เดือน
4.50%
ครบ 12 เดือน
4.50%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.50%

 

 
 
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก(วิทยฐานะ)
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ. ศ. 2
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ ครูโรงเรี
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้พัฒนาชีวิต พ.ศ. 2560
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2560
 
 
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
- แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา
- คำขอกู้และหนังสือกู้เงินปันผล
- แบบฟอร์มหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้
- หนังสือเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน
- หนังสือมอบอำนาจรับปันผล-เฉลี่ยคืน 2559
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- ใบสมัครสมาชิก "ว่าด้วยเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก" (ช.ค.ส.)
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |