เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก
   
สถานที่ท่องเที่ยวแนวปะการัง
   
หมู่เกาะพีพี


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
 
 
   
 
การคิดคำนวณเงินบำนาญ
   


http://www.korattsc.com/cal_pension.html/a>

 

...
   
 
 
เปลี่ยนแปลงระเบียบเงินกู้และแบบฟอร์มเงินกู้ทุกประเภท
   


ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป สหกรณ์ประกาศถือใช้ระเบียบเงินกู้ทุกประเภท ฉบับแก้ไขใหม่  และเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มคำขอกู้และสัญญาเงินกู้ทุกประเภท สมาชิกสามารถศึกษาระเบียบเงินกู้ แล...

 
ประกาศประมูลรถตู้สหกรณ์
 
ขยายเวลารับสมัครทัศนศึกษาและเพิ่มเส้นทาง
 
ประกาศผลการสอบราคาประกันชีวิตกลุ่ม
 
รับสมัครทัศนศึกษา
   
  ยังไม่มีกิจกรรม

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0275ทำไมต้องเปลี่ยนแปลงระเบียบการกู้เงิน ครูคนหนึ่ง [2014-07-29] (0)
0274หาคนค้ำค่ะ ครูคนหนึ่ง [2014-07-20] (0)
0273ขายเครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก Passbook Printer รุ่นใหม่ล่าสุด ศุภชัย กรุ... [2014-07-18] (0)
0272ช่วยตอบหน่อยค่ะ ครูผู้ช่วย [2014-07-16] (0)
0271ฝากช่วยพิจารณาใหม่ ครูน้อยไกล... [2014-07-08] (1)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,00 บาท
3.00%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.50%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.75%
เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน
4.25%
ครบ 6 เดือน
4.50%
ครบ 12 เดือน
4.75%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.50%

 

 
 
- ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2557
- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ ครูโรงเรียนเอกชน ครูสังกัดองค์กรปกครองส่ว
- ระเบีบบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2557
- ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พัฒนาชีวิต พ.ศ.2557
- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ปันผล พ.ศ. 2549
 
 
- แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
- แบบฟอร์มเงินกู้พัฒนาชีวิต
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
- หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
- สวัสดิการสมาชิก
- เกณฑ์การส่งหุ้นรายเดือน
- อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์
- แบบฟอร์มขอรับทุน
- แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
- แบบฟอร์มหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้สามัญ
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |
Apycom jQuery Menus