เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก
   
สถานที่ท่องเที่ยวแนวปะการัง
   
หมู่เกาะพีพี


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
 
 
   
ขั้นตอนการติดตามหนี้ของเงินกู้ทุกประเภท
การเรียกเก็บเงินกู้ธุรกิจขนาดย่อมกรณีผิดนัดชำระหนี้
เปลี่ยนแปลงระเบียบเงินกู้และแบบฟอร์มเงินกู้ทุกประเภท
   
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด รับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี 2559 ชุดที่ 56/2559
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2559
 
โครงการระดมทุนเรือนหุ้นและเงินออม   

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ซื้อหุ้นและฝากเงิน โครงการระดมทุนเรือนหุ้นและเงินออ...

 
เปลี่ยนแปลงระเบียบเงินกู้และแบบฟอร์มเงินกู้ทุกประเภท   


ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป สหกรณ์ประกาศถือใช้ระเบียบเงินกู้ทุกประเภท ฉบับแก้ไขใหม่  และเปลี่ย...

 
เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเงินกู้ทุกประเภท 1 มิ.ย. 58   


สหกรณ์ได้เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มเงินกู้ใหม่ทุกประเภท  และเพิ่มเติมเอกสารประกอบการกู้  ดังนี้        &nbs...

   
 
   
สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด เยี่ยมชมกิจก...
   
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เยี่ยมช...
   
สอ.ครูเพชรบุรี เยี่ยมชมกิจการ สอ.ครูกระบี่
   
สอ.รพ.หาดใหญ่ เยี่ยมชมกิจการ สอ.ครูกระบี่

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0346ช่วยตอบหน่อยค่ะ ครูน้อย [2015-11-12] (0)
0345ตอบหน่อยค่ะ ครูน้อย [2015-11-11] (1)
0344ขายเครื่องพิมพ์สมุดบัญชี เครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ ยี่ห้อ PSI PR9 ติดต่อ ศุภชัย 084-6... ศุภชัย กรุ... [2015-10-21] (2)
0343เครื่องพิมพ์เช็ค พิมพ์สมุดบัญชี สำหรับ สหกรณ์ อบต ธนาคารโรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน จุฑารัตน์ ... [2015-10-20] (3)
0342ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.2544 สมาชิกผู้ส... [2015-10-16] (0)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,00 บาท
3.00%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.50%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.75%
เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน
4.25%
ครบ 6 เดือน
4.50%
ครบ 12 เดือน
4.75%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.50%

 

 
 
- ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ (พ.ศ. 2544)
- ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2557
- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ ครูโรงเรียนเอกชน ครูสังกัดองค์กรปกครองส่ว
- ระเบีบบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2557
- ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พัฒนาชีวิต พ.ศ.2557
 
 
- หนังสือเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน
- แบบฟอร์มหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- แบบฟอร์มขอรับทุน 2558
- ใบสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
- แบบฟอร์มมอบอำนาจรับเงินกู้
- แบบฟอร์มเงินกู้ปันผล
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |
Apycom jQuery Menus