เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก
   
สถานที่ท่องเที่ยวแนวปะการัง
   
หมู่เกาะพีพี


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
แผนการจัดการเร่งรัดหนี้สินสหกรณ์
ขั้นตอนแผนงานติดตามหนี้ สอ.ครูกระบี่ จำกัด
การเรียกเก็บเงินกู้ธุรกิจขนาดย่อมกรณีผิดนัดชำระหนี้
 
   
 
 
ประกาศ การลงลายมือชื่อสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันทุกประเภท
 
ประกาศ สอ.ครูกระบี่ จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้
 
สอ.ครูกระบี่ จำกัด เปิดให้สมาชิกกู้สามัญ (วิทยฐานะ) พ.ศ.2560
 
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ตำแหน
 
ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.60 ผู้ประสงค์กู้เงินทุกประเภทต้องทำประกันสินเชื่อ
 
   
 
   
สอ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จ...
   
โครงการแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2560
   
โครงการให้ความรู้สมาชิก
   
โครงการประชุมปฏิบัติการหน่วยงานผู้เบิก
   
สอ.ครูเพชรบุรี จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่ จำกัด
   
สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด เยี่ยมชม สอ...
   
สอ.ครูยโสธร จำกัด เยี่ยมชม สอ.ครูกระบี่
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี...
   
สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด เยี่ย...
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน...

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0461การกู้เงินวิทยฐานะ สมาชิก [2017-10-09] (0)
0460กระทู้ที่ 000459 -- [2017-09-30] (0)
0459การสมัครสมาชิก สมาชิกที่จ... [2017-09-30] (1)
0458การโปะหนี้ค่ะ Por [2017-09-25] (1)
0457ทุนการศึกษาบุตรปี2560 ครู [2017-09-20] (4)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,00 บาท
3.00%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.50%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.75%
เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน
4.25%
ครบ 6 เดือน
4.50%
ครบ 12 เดือน
4.50%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.50%

 

 
 
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก(วิทยฐานะ)
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ. ศ. 2
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ ครูโรงเรี
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้พัฒนาชีวิต พ.ศ. 2560
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2560
 
 
- แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
- คำขอกู้และหนังสือกู้เงินปันผล
- แบบฟอร์มหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้
- หนังสือเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน
- หนังสือมอบอำนาจรับปันผล-เฉลี่ยคืน 2559
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- ใบสมัครสมาชิก "ว่าด้วยเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก" (ช.ค.ส.)
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |