เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก
   
สถานที่ท่องเที่ยวแนวปะการัง
   
หมู่เกาะพีพี


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
 
 
   
ขั้นตอนการติดตามหนี้ของเงินกู้ทุกประเภท
การเรียกเก็บเงินกู้ธุรกิจขนาดย่อมกรณีผิดนัดชำระหนี้
เปลี่ยนแปลงระเบียบเงินกู้และแบบฟอร์มเงินกู้ทุกประเภท
 
   
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการประจำปี 2559
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2559
 
ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี 2559
 
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2559
 
รับบำเหน็จสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 59 เป็นต้นไป


สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด...

 
   
 
   
สอ.ครูภูเก็ต จำกัด เยี่ยมชมกิจการ สอ.ครูกระบี่ จำก...
   
สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด เยี่ยมชมกิจก...
   
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เยี่ยมช...
   
สอ.ครูเพชรบุรี เยี่ยมชมกิจการ สอ.ครูกระบี่
   
สอ.รพ.หาดใหญ่ เยี่ยมชมกิจการ สอ.ครูกระบี่

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0365เห็นใจครูผู้ช่วยหน่อยคะ ครูผู้ช่วย [2016-04-26] (3)
0364สงสัยมากค่ะ ครูพิมพ์ [2016-04-26] (2)
0363ขอทราบยอดเงินกู้ตามสิทธิ์ ครูลูกหนี้... [2016-04-10] (0)
0362สรุปแล้วสหกรณ์จะมีการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ สมาชิกโสด [2016-04-05] (0)
0361หนี้เสีย เจ้าหน้าที... [2016-04-05] (1)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,00 บาท
3.00%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.50%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.75%
เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน
4.25%
ครบ 6 เดือน
4.50%
ครบ 12 เดือน
4.50%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.50%

 

 
 
- ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ (พ.ศ. 2544)
- ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2557
- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ ครูโรงเรียนเอกชน ครูสังกัดองค์กรปกครองส่ว
- ระเบีบบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2557
- ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พัฒนาชีวิต พ.ศ.2557
 
 
- ใบสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
- คำขอกู้และหนังสือกู้เงินปันผล
- หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- หนังสือเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน
- แบบฟอร์มหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- ใบสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |
Apycom jQuery Menus