เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก
   
สถานที่ท่องเที่ยวแนวปะการัง
   
หมู่เกาะพีพี


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
 
 
   
แผนการจัดการเร่งรัดหนี้สินสหกรณ์
ขั้นตอนแผนงานติดตามหนี้ สอ.ครูกระบี่ จำกัด
การเรียกเก็บเงินกู้ธุรกิจขนาดย่อมกรณีผิดนัดชำระหนี้
 
   
 
 
เอกสารประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 
หยุดทำการ วันที่ 18 ก.ค. 59 และ 19 ก.ค. 59


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด


 
โปรดตรวจเช็ครายการนำฝากค้างบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 59 - 30 มิ.ย. 59
 
ประกาศ สอ.ครูกระบี่ จำกัด เรื่องขั้นตอนแผนงานติดตามหนี้
 
ประกาศผลการประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2559 สอ.ครูกระบี่ จำกัด
 
   
 
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ ผอ.สุทน รักบางบูรณ์...
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ลงนามสัญญาประกันชีวิตกลุ่ม (โคร...
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ นายวิเวก มีชู คู่สมร...
   
สอ.ครูภูเก็ต จำกัด เยี่ยมชมกิจการ สอ.ครูกระบี่ จำก...
   
สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด เยี่ยมชมกิจก...
   
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เยี่ยมช...
   
สอ.ครูเพชรบุรี เยี่ยมชมกิจการ สอ.ครูกระบี่
   
สอ.รพ.หาดใหญ่ เยี่ยมชมกิจการ สอ.ครูกระบี่

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0379ผิดปกติ สมาชิกเก่า [2016-07-22] (0)
0378กู้ ฉ ได้ไหม พริ้ม [2016-07-05] (1)
0377เข้าระบบไม่ได้ จะทำอย่างไร ? ึคนไม่เก่ง [2016-06-23] (1)
0376ลูกหนี้ อิทธิฤทธิ์... [2016-06-20] (0)
0375เก๋ากลึก ฝ่ายสินเชื... [2016-06-20] (0)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,00 บาท
3.00%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.50%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.75%
เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน
4.25%
ครบ 6 เดือน
4.50%
ครบ 12 เดือน
4.50%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.50%

 

 
 
- ระเบียบว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ. ศ. 2559
- ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ (พ.ศ. 2544)
- ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2557
- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ ครูโรงเรียนเอกชน ครูสังกัดองค์กรปกครองส่ว
- ระเบีบบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2557
 
 
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา
- คำขอกู้และหนังสือกู้เงินปันผล
- หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
- หนังสือเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน
- แบบฟอร์มหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- ใบสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |
Apycom jQuery Menus