เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก
   
สถานที่ท่องเที่ยวแนวปะการัง
   
หมู่เกาะพีพี


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
 
 
   
 
เปลี่ยนแปลงระเบียบเงินกู้และแบบฟอร์มเงินกู้ทุกประเภท
   


ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัดที่ต้องการใช้สิทธิ์การกู้ทุกประเภท (ยกเว้นกู้ฉุกเฉิน) จะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนก...

   
 
 
ประกาศผลประกวดราคาการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกโครงการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก ประจำป
 
ขอเชิญสมาชิกร่วมสัมมนาโครงการ 5 ปี ก่อนเกษียณอย่างเกษม
   


ขอเชิญสมาชิกร่วมสัมมนาโครงการ 5 ปี ก่อนเกษียณอย่างเ...

 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
 
ประกาศประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2558
 
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
   
 
   
สอ.รพ.หาดใหญ่ เยี่ยมชมกิจการ สอ.ครูกระบี่

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0335หจก.นายพรานทราเวล หจก.นายพรา... [2015-06-17] (1)
0334เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก,เครื่องพิมพ์เช็ค จุฑารัตน์ ... [2015-05-26] (0)
0333เงินประกันหนี้ ศิริรัตน์ [2015-05-26] (0)
0332จำหน่ายเครื่องพิมพ์สมุดบัญชี พิมพ์เช็คสำหรับสหกรณ์ prn [2015-03-30] (8)
0331ต้องการดูรายงานประจำปี/2557 ลัดดาวัลย์... [2015-03-20] (0)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,00 บาท
3.00%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.50%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.75%
เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน
4.25%
ครบ 6 เดือน
4.50%
ครบ 12 เดือน
4.75%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.50%

 

 
 
- ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2557
- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ ครูโรงเรียนเอกชน ครูสังกัดองค์กรปกครองส่ว
- ระเบีบบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2557
- ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พัฒนาชีวิต พ.ศ.2557
- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ปันผล พ.ศ. 2549
 
 
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- แบบฟอร์มขอรับทุน 2558
- ใบสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
- แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก
- แบบฟอร์มมอบอำนาจรับเงินกู้
- แบบฟอร์มเงินกู้ปันผล
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน ATM
- หนังสือมอบอำนาจรับปันผล-เฉลี่ยคืน 2558
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |
Apycom jQuery Menus