เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก
   
สถานที่ท่องเที่ยวแนวปะการัง
   
หมู่เกาะพีพี


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
 
 
   
แผนการจัดการเร่งรัดหนี้สินสหกรณ์
ขั้นตอนแผนงานติดตามหนี้ สอ.ครูกระบี่ จำกัด
การเรียกเก็บเงินกู้ธุรกิจขนาดย่อมกรณีผิดนัดชำระหนี้
 
   
 
 
ประกาศ สอ.ครูกระบี่ จำกัด งดให้บริการเงินกู้ 2 วันทำการแรกของเดือน
 
ประชาสัมพันธ์ นางสุจิน วิเชียรศรี ต้องการขายหลักทรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 
ประกาศหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ สอ.ครูกระบี่ จำกัด
 
ประกาศ สอ.ครูกระบี่ จำกัด รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2560
 
ประกาศ สอ.ครูกระบี่ จำกัด รับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี 2560 ชุดที่ 57/2560
 
   
 
   
สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด เยี่ย...
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน...
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด สนับสนุนงบประมาณงานศิลปหัตถกรรม...
   
โครงการศึกษาดูงาน สอ.ครูตรัง จำกัด และ สอ.ครูพัทลุ...
   
โครงการปรับโครงสร้างหนี้
   
โครงการแสดงมุทิตาจิต สมาชิกเกษียณอายุและเปลี่ยนเส้...
   
สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรมเจ้าหน้า...
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ นางเห็ว บุญชนะวิวัฒน...
   
ร่วมไว้อาลัยและวางหรีดเคารพศพ ผอ.สุทน รักบางบูรณ์...
   
สอ.ครูกระบี่ จำกัด ลงนามสัญญาประกันชีวิตกลุ่ม (โคร...

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0408กู้อะไรได้อีก ลูกชาวนา [2016-12-02] (1)
0407สหกรณ์กำลังล่ม การเงิน [2016-11-17] (0)
0406การสมัครสมาชิก สหกรณ์ ครูผู้ช่วย [2016-11-16] (1)
0405สมาชิกบ้านนอก คนเก่า [2016-11-16] (0)
0404ครู ลูกหนี้ชั้นดี กูไม่ยอมแล... [2016-11-16] (2)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,00 บาท
3.00%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.50%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.75%
เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน
4.25%
ครบ 6 เดือน
4.50%
ครบ 12 เดือน
4.50%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.50%

 

 
 
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก (ฉ.ฉ.)
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พัฒนาชีวิต พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2559
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ ครูโรงเรี
 
 
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- ใบสมัครสมาชิก "ว่าด้วยเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก" (ช.ค.ส.)
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- แบบคำขอรับเงินอุดหนุนการศึกษา
- คำขอกู้และหนังสือกู้เงินปันผล
- หนังสือมอบอำนาจรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
- หนังสือเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน
- แบบฟอร์มหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |
Apycom jQuery Menus