เกี่ยวกับสหกรณ์ ผลการดำเนินงาน ทำเนียบสหกรณ์ มั่นคง ฉับไว ประทับใจ มุ่งสวัสดิการ   จัดการระบบ(Admin) ติดต่อสหกรณ์
Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 2 Slide 3
   
หมู่เกาะในทะเลอ่าวลึก
   
สถานที่ท่องเที่ยวแนวปะการัง
   
หมู่เกาะพีพี


 
ทั้งหมด:   คน
 
 
 
 
 
   
ขั้นตอนการติดตามหนี้ของเงินกู้ทุกประเภท
การเรียกเก็บเงินกู้ธุรกิจขนาดย่อมกรณีผิดนัดชำระหนี้
เปลี่ยนแปลงระเบียบเงินกู้และแบบฟอร์มเงินกู้ทุกประเภท
 
   
 
 
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ
 
วิธีการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
 
เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
ประกาศการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2558
 
ประกาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
   
 
   
สอ.ครูภูเก็ต จำกัด เยี่ยมชมกิจการ สอ.ครูกระบี่ จำก...
   
สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำกัด เยี่ยมชมกิจก...
   
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เยี่ยมช...
   
สอ.ครูเพชรบุรี เยี่ยมชมกิจการ สอ.ครูกระบี่
   
สอ.รพ.หาดใหญ่ เยี่ยมชมกิจการ สอ.ครูกระบี่

 
   
ที่เรื่อง โดยตอบ
0347การจ่ายเงินเฉลี่ยแก่สมาชิก 55555 [2016-02-03] (0)
0346ช่วยตอบหน่อยค่ะ ครูน้อย [2015-11-12] (0)
0345ตอบหน่อยค่ะ ครูน้อย [2015-11-11] (1)
0344ขายเครื่องพิมพ์สมุดบัญชี เครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ ยี่ห้อ PSI PR9 ติดต่อ ศุภชัย 084-6... ศุภชัย กรุ... [2015-10-21] (2)
0343เครื่องพิมพ์เช็ค พิมพ์สมุดบัญชี สำหรับ สหกรณ์ อบต ธนาคารโรงเรียน กองทุนหมู่บ้าน จุฑารัตน์ ... [2015-10-20] (3)
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

ออมทรัพย์
2.75%

ออมทรัพย์พิเศษ
 
- ไม่เกิน 1,000,00 บาท
3.00%
- 1,000,001 - 5,000,000
3.50%
- 5,000,001 ขึ้นไป
3.75%
เงินฝากประจำ
ครบ 3 เดือน
4.25%
ครบ 6 เดือน
4.50%
ครบ 12 เดือน
4.75%
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ครบ 3 เดือน
3.25%
ครบ 6 เดือน
3.50%
ครบ 12 เดือน
3.75%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ทุกประเภท
6.50%

 

 
 
- ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ (พ.ศ. 2544)
- ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2557
- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ ครูโรงเรียนเอกชน ครูสังกัดองค์กรปกครองส่ว
- ระเบีบบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2557
- ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พัฒนาชีวิต พ.ศ.2557
 
 
- แบบฟอร์มกู้พัฒนาชีวิต
- หนังสือเปลี่ยนแปลงการค้ำประกัน
- แบบฟอร์มหนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้
- แบบฟอร์มกู้สามัญ
- แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน
- ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
- แบบฟอร์มขอรับทุน 2558
- ใบสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
- แบบฟอร์มมอบอำนาจรับเงินกู้
- แบบฟอร์มเงินกู้ปันผล
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
 
 
 
 
 
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |
Apycom jQuery Menus